Speak Out Elementary Unit 3, 4

Speak Out Elementary Unit 3, 4

جلسه 1

  • تفاوت Have و Have got

جلسه 2

  • قید تکرار (Adverb of Frequency) برای افعال معمولی و فعلی Be

جلسه 3

  • صفات مختلف برای بیان ویژگی های شخصیتی

جلسه 4

  • چگونگی برنامه ریزی برای قرار ملاقات

جلسه 5

  • تماشا DVD

جلسه 6

جلسه 7

  • استفاده از حروف اضافه برای بیان محل قرار گیری اجسام

جلسه 8

  • استفاده از Can برای بیان احتمالات
  • تفاوت تلفظ Can و Can’t

جلسه 9

  • حروف اضافه (prepositions) برای تعیین محل قرارگیری اجسام و مکان ها

جلسه 10

جلسه 11

  • تماشا DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *