جلسه دوم آموزش مجازی Microsoft PowerPoint

در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:

  • افزودن تصاویر به ارائه
  • خروجی ارائه به شکل تصویر و ویدئو
  • جستجو و جایگزینی متن
  • لیستها
  • فاصله بین خطوط
  • اشکال
  • چینش اشیاء در ارائه

جلسه اول پاور پوینت

ویدئو کامل جلسه اول Powerpoint

سرفصل مطالبی که در این جلسه تدریس می گردد:

در صورتی که نظری یا سوالی دارید لطفا در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.