Speak Out Starter Unit 7, 8

Speak Out Starter Unit 7 and 8

جلسه 1
 • Was/ Were
 • Positive Negative
 • Yes/ No Questions
جلسه 2
 • افعال با قاعده (Regular Verbs)
 • گذشته ساده (Simple Past)
جلسه 3
 • تلفظ کلماتی که دارای ed در انتهایشان می باشند
 • Listening راجع به بیان احساسات در اماکن متفاوت
جلسه 4
 • تلفظهای متفاوت برای حالات مثبت و منفی
جلسه 5
 • تماشا DVD
جلسه 6
 • افعال با قاعده (Regular Verbs)
 • گذشته ساده
جلسه 7
 • جملات سوالی گذشته ساده (simple past questions)
جلسه 8
 • مرتبط کردن جملات مختلف با so و because
 • نحوه بیان محل قرارگیری اجسام با استفاده از حروف اضافه مانند(near, behind, between و …)
جلسه 9
 • استفاده از for example، like و you know برای بیان مثال
جلسه 10
 • تماشا DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *