Speak Out PI Unit 7, 8

Speak Out PI Unit 7, 8

جلسه 1

جلسه 2

 • عادات گذشته با استفاده از used to

جلسه 3

 • reading

جلسه 4

 • بیان قصد و دلیل باستفاده از So, To و Because

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

 • تماشا DVD

جلسه 8

جلسه 9

 • تماشا ویدئو راجع به Treasure Hunt

جلسه 10

 • Who, Which, That, Where برای توصیف مکانها، اشیاء و انسانها

جلسه 11

 • too و enough

جلسه 12

 • Phrasal Verbs

جلسه 13

 • اصطلاحات مربوط به خرید (shopping)

جلسه 14

 • اصطلاحات مربوط به توصیف اشیاء

جلسه 15

 • تماشا DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *