نمایش دادن همه 3 نتیجه

دانلود برنامه اندروید Contemporary Topics 1

25.000تومان
نکات برجسته برنامه اندروید Contemporary Tpoics 1:
  • تقویت listening و دایره لغات
  • یادگیری نحوه دریافت اطلاعات از ارائه های دانشگاهی و رسمی
  • مشاهده ویدئو حدودا 10 دقیقه ای و انجام تمرینهای مربئط با آن

دانلود برنامه اندروید Contemporary Topics 2

15.000تومان
نکات برجسته برنامه اندروید Contemporary Tpoics 2:
  • تقویت listening و دایره لغات
  • یادگیری نحوه دریافت اطلاعات از ارائه های دانشگاهی و رسمی
  • مشاهده ویدئو حدودا 10 دقیقه ای و انجام تمرینهای مربئط با آن

دانلود برنامه اندروید Contemporary Topics 3

15.000تومان
نکات برجسته برنامه اندروید Contemporary Tpoics 2:
  • تقویت listening و دایره لغات
  • یادگیری نحوه دریافت اطلاعات از ارائه های دانشگاهی و رسمی
  • مشاهده ویدئو حدودا 10 دقیقه ای و انجام تمرینهای مربئط با آن