Contemporary Topics Android Apps

یادگیری زبان از طریق تماشای ویدئو های دانشگاهی
این برنامه های اندروید امکان تماشای ویدئو و سپس امکان حل تمرینات مرتبط را فراهم می آورند.

نمونه ای از ویدئو های برنامه 👈
نمونه ای از تمرینات برنامه
👇

Developing Tactics for Listening App

این برنامه، از کتاب دولوپینگ تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد.